Featured Restaurants
Phat Truong Tho

Opening Hours:

184 Bis. Xuan Dieu +84-(47)-307-8838
Hoang Yen
Hoang Yen

Opening Hours: 10:00AM - 10:30 PM

114 Bui Thi Xuan +84-(42)-211-5538
Rock Billy
Rock Billy

Opening Hours: 8.00 am to 9.00pm

54 Luong Van Can +84-(46)-657-5654